Slovensko calling - unikátny projekt návratu talentovaných ľudí na Slovensko....................................................

Slovensko Calling

unikátny projekt návratu talentovaných ľudí na Slovensko

Portál Kariéra Bez Hraníc spolu s vybranými firmami motivuje Slovákov - profesionálov žijúcich v zahraničí, ku kariérnemu návratu domov. Tento projekt navyše ponúka konkrétne možnosti ako využiť svoj potenciál a ďalej budovať svoju kariéru na Slovensku.

 

kariera_bez_hranic.jpg

 

biznis.gif

 

Prečo nás zapojiť?

Odhliadnuc od výskumov, prieskumov a odborných analýz, aj sedliacky rozum vraví, že ak plánujete na trhu ostať a byť konkurencieschopným aj v ďalších rokoch (kríza-nekríza), potrebujete, aby:

 1. Držali krok s trendmi, vývojom a poznatkami vo vašom sektore a mimo neho
 2. Dokázali byť otvorení novým príležitostiam a flexibilne reagovať na nové nevyhnutnosti
 3. Ste mali dobré vzťahy s vašou cieľovou skupinou a mali na ňu dosah
 4. Ste mali produkt alebo službu, v ktorých vás hocikto len tak ľahko nenapodobní

Čo je spoločným menovateľom týchto 4 bodov?

Vaši ľudia.

Vaše nové začiatky budú potrebovať ľudí, ktorí:

 • Vedia vycítiť nové príležitosti na trhu. Majú s čím porovnávať, lebo videli a zažili mnoho - aj v zahraničí.
 • Majú celosvetové kontakty: na dodávateľov, klientelu, investorov alebo partnerov v rozličných krajinách.
 • Majú silnú pracovnú disciplínu a kultúru profesionality, ktorej sa naučili v zahraničí, kde sú pravidlá hry prísne. 
 • Sú jazykovo zdatní a plynulí v biznis konverzáciách. Nie teoretická znalosť jazyka ale schopnosť v ňom pracovať.
 • Vedia kreatívne myslieť a inovovať. Skúsenosti z rôznych miest im dávajú možnosť spojiť to najlepšie.

Čo získavate

Počas tohto projektu:

 • Prezentujete svoju organizáciu ako miesto, kde dávate navrátilcom priestor a viete ich skúsenosti a kontakty využiť správnym spôsobom. Premýšľajte však, ako konkrétne.
 • Oslovujete svojich potenciálnych zamestnancov v zahraničí, ktorí sú ochotní prísť k vám pracovať domov na Slovensko, za lokálnych podmienok, alebo vás reprezentovať v zahraničí, za podmienok, na ktorých sa dohodnete.
 • Získavate dosah na veľkú cieľovú skupinu ľudí, ktorí môžu byť: vaši zamestnanci, budúci klienti, dodávatelia, partneri alebo investori
 • Získavate prístup do klubu navrátilcov, v ktorom sa budú vymieňať informácie o možnostiach trhu, inováciách a spôsobov zapojenia zahraničných znalostí doma. Kto by chcel, aby mu toto ušlo?
 • Sa stávate partnerom našich spoločensko-zodpovedných (CSR) aktivít.

Ako bude projekt prebiehať

Zopár princípov a príkladov aktivít projektu:

 • Semi-exkluzivita v sektore: Každý zo sektorov bude reprezentovaný iba niekoľkými vybranými zamestnávateľmi. Ide o kvalitu. Počet participujúcich firiem na sektor bude obmedzený na maximum 5.
 • Komunikácia organizácie: prostredníctvom rozhovoru s CEO/HR/manažmentom, distribuovaným v národných mienkotvorných a zahraničných médiách.
 • Inzercia kariérnych príležitostí firmy na webe a partnerských portáloch slovenských komunít v zahraničí.
 • Práca s databázou projektu - jej rozširovanie a komunikácia s jednotlivcami
 • Asistencia pri nábore: Videoživotopisy pre vybraných kandidátov
 • Kariérny koučing vybraným kandidátom pre návrat na Slovensko
 • Zapojenie sa do projektu spoločenskej zodpovednosti: za každého úspešného kandidáta, ktorého firma zamestná, poskytuje KariéraBezHraníc.sk 3h kariérneho koučingu znevýhodneným mladým ľuďom odchádzajúcim z detských domovov.

Dobre, povedzte mi viac. Koho kontaktovať?

Kontaktujte nás. Stačí, ak nám svoj prvotný (aj nezáväzný) záujem zdelíte na: info@slovenskocalling.sk, alebo na telefónnom čísle +44 7973 527 297 a my vám radi poskytneme detaily.

 

 

facebook_128.png    twitter_128.png     linkedin_128.png

..................................................

                                     .

..................................................

enews.jpg


Partneri projektu Partneri v zahrničí
  
TARGET_logo_2009.05_small.jpg
  
 cierna_hora.JPG  slovak_centre_london.JPG  slovaci-white.png slovakinireland_logo.JPG
Slovenský kruh vo VB Londýn.sk slovensk___migr__cia_logo_RGB_2.jpg
anadské správy Slováci v Chicagu Nórski Slováci Bulharskí Slováci

 


Portál prevádzkuje Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o. | E-mail: info@slovenskocalling.sk | Skype: karierazahranicami | 2007 © Yeminee, s r.o

webdesign © bart.sk